Важни срокове

Днес е последният срок за подаване на декларациите за физическите лица за придобит доход (например доход от наем или хонорар) и плащането на данъка върху доходите.

До 30 април е срокът за декларирането на доходите, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и окончателен данък за доходи от чужбина от физическите лица. Същият е и срокът за внасяне на тези данъци.

И подаването на декларацията, и плащането може да стане електронно с банкова карта и без такси чрез електронна услуга на НАП.

Корекция на данъчната декларация може да бъде направена еднократно до септември.

До края на април се декларират авансовите данъци за първото тримесечие на 2020 г. най-често от  упражняващи свободни професии, земеделци и наемодатели.

Във връзка с обявеното извънредно положение се удължиха следните срокове:

  • До 30 юни е удължен срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък – годишен данък върху печалбата/чл. 92 и 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане/
  • Лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, също декларират приходите и разходите си за 2019 г. до 30 юни.

 

Свържете се с нас

Подобни статии