Обновена и допълнителна информация относно ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Обновена информация!

КАБИНЕТЪТ ПРЕХВЪРЛИ 234 МЛН. ЛВ. ПО ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА

Прието бе Решение за одобряване на проект за изменение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от държавния бюджет.

Промяната на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ идва в резултат на допълнително прехвърлени към бюджета на самата програма 234,5 млн. лв.

Повишените разполагаеми средства по програмата ще се ползват за стимулиране, развиване и укрепване на родния бизнес в условията на бързо разпространение на коронавируса и предприетите от държавата мерки за опазване общественото здраве, но които оказват негативно влияние върху икономическата дейност във всички бизнес сфери.

Правителството вече даде предложение 173 млн. лв. да се пренасочат от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ като помощ, предназначена за малки фирми, регистрирали спад на оборота си от 20 на сто, като средствата ще бъдат безвъзмедни.

Между 3000 и 10 хил. лв ще могат да получат най-малките предприятия – над 20 хил. – при възможно най-облекчена административна процедура и декларативен принцип.

 

Добавено от НАС – Счетоводна къща SLZ:

До сега имаше условие фирмите да не са кандидатствали по мярка 60/40, за да кандидатстват за безвъзмездната помощ по ОП „Иновации и конкурентноспособност”.  Към настоящия момент това изискване отпадна. За тези, които ще кандидатстват е важно да знаят, че средствата, които получат по тази програма няма да могат да се изразходват като компенсация за заплати и осигуровки ако са получили компенсация по мярката 60/40.

Получените средства по ОП „Иновация и конкурентноспособност” ще трябва да се изразходват, т.е. инвестират за преодоляване на затрудненото положение, следствие на COVID – 19, например: за наеми, режийни разноски, закупуване на материали и др. Целта е по-бърза обращаемост на тези средства, т.е. вливането им в конкретния бизнес в рамките на не повече от 3 месеца, което е друго важно условие.

 

Свържете се с нас

Подобни статии