10 СТЪПКИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ФИРМА

10 СТЪПКИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ФИРМА

Здравейте бъдещи предприемачи, всеки от вас си задава въпроса кои са Стъпките при откриване на фирма и как мога най- лесно да си открия фирма. Когато стратирате собстен бизнес сигурно сте затрупани с много задачи и въпроси и един от…

Близо 70 милиона се пренасочват в помощ на работодатели и работници

Близо 70 милиона се пренасочват в помощ на работодатели и работници

Близо 70 млн. лева от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 се пренасочват в подкрепа на малкия и среден бизнес във връзка с Covid-19. Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.,…

Нови помощи за безработни и фирми за 3,5 млн. лева

Нови помощи за безработни и фирми за 3,5 млн. лева

Със средствата ще се стимулира заетостта или пригодността за работа. Близо 3,5 млн. лева се преразпределят от програми и мерки за стимулиране на заетостта, които поради извънредното положение и епидемична обстановка не са стартирали своевременно или в пълен обхват, към работодатели…

Обновена и допълнителна информация относно ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Обновена и допълнителна информация относно ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Обновена информация! КАБИНЕТЪТ ПРЕХВЪРЛИ 234 МЛН. ЛВ. ПО ОП ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА Прието бе Решение за одобряване на проект за изменение на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., която е съфинансирана от Европейския фонд…

Важни срокове

Важни срокове

Днес е последният срок за подаване на декларациите за физическите лица за придобит доход (например доход от наем или хонорар) и плащането на данъка върху доходите. До 30 април е срокът за декларирането на доходите, които се облагат с данък…

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Резюме на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073  „ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3000.00 лева. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000.00 лева….

Предоставяне на безлихвени кредити на физически лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

Предоставяне на безлихвени кредити на физически лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

    Кредитни институции 12 кредитни институции заявиха желание за участие в гаранционната програма на Българската банка за развитие за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията…

Безлихвени заеми

Безлихвени заеми

Правителството одобри програмата за безлихвени кредити за хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19″.  Тя е с бюджет от 200 милиона лева, разработена е от Българската банка за развитие. I. Безлихвени кредити за лица в неплатен…