View Sidebar

Ценообразуване

Ценовата политика на счетоводна къща SLZ е насочена към подпомагане и е в услуга на бизнеса – не утежнява бизнеса, винаги е в съответствие с реалните обстоятелства.

В счетоводната къща се поддържат гъвкави модели на ценообразуване – в зависимост от конкретните нужди на клиента. В предварителен разговор с управителя на счетоводна къща SLZ и управителя на конкретната фирма се определя стратегията на дейността и се образува структурата на разходите и приходите. В този разговор се определя обхватът от работа според желанието на клиента. В течение на цялата съвместна дейност екипът на счетоводна къща SLZ прави безплатни консултации и препоръки с цел оптимизиране на дейността и съобразяването и с нормативната база.

Цената на услугите се определя по няколко критерия: брой първични счетоводни документи за периода, средносписъчен брой на персонала и степен на текучество, брой ДМА и НМДА, брой контрагенти за следене на разчети, брой търговски обекти и ЕКАФП, периодичност за изготвяне на междинни отчети, наличие на външнотърговски сделки – Интрастат и VIES декларации, валутни каси и сметки, калкулации, степен на сложност на търговските сделки.

Цената е договорка между двете страни след запознаване с всички желания на клиента към своето счетоводство и състоянието на фирмата от наша страна.

 • За стартиращ бизнес – облекчени финансови условия.
 • За действащ бизнес – по споразумение без надхвърлени финансови норми.
 • За чуждестранни клиенти, които имат регистрирани компании в България – без допълнителни утежнени финансови условия.

Примери от практиката на договорена месечна цена на абонаментна услуга:

 • ЮЛ с търговска дейност, нерегистрирано по ЗДДС, с един работещ собственик, без банкова сметка – 60 лв.;
 • ЮЛ с производствена дейност, нерегистрирано по ЗДДС, с назначен персонал – 3 души – 100-130 лв.;
 • ЮЛ с търговска дейност, регистрирано по ЗДДС, с един работещ собственик, с банкова сметка – 130150 лв.;
 • ЮЛ с прозводствена дейност, регистрирано по ЗДДС с назначен персонал до 10 души, наличие на валутна сметка, внос, износ, VIES — от 200 лв.

За клиентите на счетоводна къща SLZ има безплатни услуги:

 • консултации за данъчно планиране на дейността;
 • консултации за прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
 • консултации относно легално оптимизиране на данъците;
 • консултации по трудово правни и осигурителни въпроси;
 • консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
 • консултации относно измененията в счетоводното и данъчно законодателство.

Цените на правните услуги – за правен съвет, консултация и устно становище – от 30 лева до 40 лева на час.

– за писмена консултация или становище – от 40 до 50 лева;

– абонаментна правна помощ по договоряне – в договора се включват устни и писмени консултации, изготвяне и подаване на книжа в ТР и други институции, изготвяне на договори, анекси, споразумение и т.н. (до 10 часа месечно) Воденето на съдебни дела се заплаща отделно.

– възможна е и абонаментна почасова консултантска дейност – по договаряне.