View Sidebar

Ценообразуване

Счетоводна къща SLZ има нагласа за дългосрочна работа с всички клиенти. Дългогодишната практика на Счетоводна къща SLZ показва, че за хората е най-важнa сигурността – да не рискуват бизнеса си. Затова ние сме създали система, в която цените са без скрити такси и условия. Ето защо доброто счетоводство намалява риска, затова нашите услуги са толкова евтини.

Цената на месечното абонаментно счетоводно обслужване се определя по няколко критерия:

 • Обем и сложност на счетоводните документи за месеца;
 • Наличие на левови и валутни сметки;
 • Наличие на ДМА и ДНА;
 • Сделки в Европейския съюз и с трети страни;
 • Поддържане на складови наличности и използване на складова програма;
 • Изготвяне на калкулации и определяне на себестойност;
 • Наличие на кредити, лизинг, други финансирания;
 • Наличие на касов апарат, POS-терминал;
 • Брой на персонала.

Елементи на месечното счетоводно обслужване:

 1. Основно счетоводство
 2. Обработка на персонала
 3. Административни услуги
 4. Годишно приключване

Цената е договорка между двете страни след запознаване с всички желания на клиента към счетоводство и състоянието на фирмата от наша страна.

 • За стартиращ бизнес – облекчени финансови условия.

Промоционален пакет услуги за стартиращ бизнес

 • Предварителен разговор – консултация за изготвяне на бизнес стратегия – безплатно;
 • Регистрация на фирма след проведената консултация – 80 лв.;
 • Регистрация по ЗДДС – при желание или задължение на клиента – 100 лв.;
 • Счетоводно обслужване по сключен договор с уточнена цена между двете страни;
 • Консултации и препоръки с цел оптимизиране на дейността – безплатно.

ВАЖНО!

Счетоводна къща SLZ  има политика на подпомагане на стартиращия бизнес в България. За нашите клиенти първият месец за счетоводно обслужвае по договор е безплатен.

 • За действащ бизнес – по споразумение без надхвърлени финансови норми.

Промоционален пакет услуги за действащ бизнес

 • Анализ на финансовото състояние за всяко тримесечие – безплатно;
 • Данъчно планиране – безплатно;
 • Регистрация по ЗДДС (задължителна или доброволна) – отстъпка 20%;
 • Представителство и участие в данъчни проверки и ревизии – по договаряне;
 • Счетоводно обслужване по сключен договор с уточнена цена между двете страни;
 • Консултации и препоръки с цел оптимизиране на дейността – безплатно.

ВАЖНО!

При предплащане на три месечни такси за основно счетоводство – отстъпка 10%!

 • За чуждестранни клиенти, които имат регистрирани компании в България – без допълнителни утежнени финансови условия.

Примерни месечни абонаментни цени от нашата практика*

ОСНОВНО СЧЕТОВОДСТВО

Дейност Цени
Фирми, нерегистрирани по ДДС Фирми, регистрирани по ДДС
Производство 90 – 130 260 – 440
Търговия 85 – 130 250 – 400
Услуги 75 – 100 220 – 360

ТРЗ УСЛУГИ

Брой персонал Цена
До 10 души 25 лв./човек
От 11 до 20 души 22 лв./човек
Над 20 души 20 лв./човек

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Вид услуга Цена
Вътрешно фирмен одит 330 лв.
Изправяне на грешки от предходно счетоводство По договаряне
Данъчно планиране 140 лв.
Анализ на финансовото състояние 170 – 280 лв.
Регистрация на фирма 80 – 130 лв.
Регистрация по ЗДДС 120 – 220 лв.
Административни услуги По договаряне
Изготвянва и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 – за физически лица и по чл. 92 – за юридически лица По договаряне
Публикуване на годишни отчети в сайта на Счетоводна къща SLZ 20 лв.
Публикуване на годишни отчети в Търговския регистър 30 лв.
Правните услуги – за правен съвет, консултация и устно становище 30лв./час
Правни услуги – за писмена консултация или становище 40 – 50 лв./час

 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишното приключване се изготвя веднъж годишно, като цената е по договаряне.

 

За клиентите на Счетоводна къща SLZ има безплатни услуги:

 • консултации за данъчно планиране на дейността;
 • консултации за прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
 • консултации относно легално оптимизиране на данъците;
 • консултации по трудово правни и осигурителни въпроси;
 • консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
 • консултации относно измененията в счетоводното и данъчно законодателство.

Важно!

 • Цените са без включено ДДС.
 • Посоченият ценоразпис е ориентировъчен и служи единствено за пример.
 • В зависимост от конкретните нужди и специфики на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално. Счетоводна къща SLZ си запазва правото да сключва договори на цени, различни от горепосочените.

 

Свържете се с нас