View Sidebar

Ценообразуване

Ние от Счетоводна къща SLZ работим дългосрочно с нашите клиенти. Сключваме договор за месечно счетоводно обслужване след предварителни разговори.

Целта на тези разговори е да се сключи точно този договор , с който да се спестят пари, да се осигури спокойствие и да се отнеме част от работата на фирмата.

Цената на месечното счетоводно обслужване се определя по няколко критерия:

 • Обем и сложност на счетоводните документи за месеца;
 • Наличие на левови и валутни сметки;
 • Наличие на ДМА и ДНА;
 • Сделки в Европейския съюз и с трети страни;
 • Поддържане на складови наличности и използване на складова програма;
 • Изготвяне на калкулации и определяне на себестойност;
 • Наличие на кредити, лизинг, други финансирания;
 • Наличие на касов апарат, POS-терминал;
 • Брой на персонала.

 

 

Цената на месечната счетоводна услуга включва следните елементи:

 1. Основно счетоводство
 2. Обработка на персонала
 3. Административни услуги
 4. Годишно приключване

 

Цената е договорка между двете страни след запознаване с всички желания на клиента към счетоводство и състоянието на фирмата от наша страна.

 • ВАЖНО!
 • Счетоводна къща SLZ  има политика на подпомагане на стартиращия бизнес в България.

Промоционален пакет услуги за стартиращ бизнес

 • Предварителен разговор – консултация за изготвяне на бизнес стратегия – 80 лв.,

 в случай че се сключи договор за месечно счетоводно обслужване

 • Сумата, която се плаща по време на първата консултация, се приспада от първата месечна вноска.
 • Консултации и препоръки с цел оптимизиране на дейността – безплатно.

 

Промоционален пакет услуги за действащ бизнес

 • Анализ на финансовото състояние за всяко тримесечие – безплатно;
 • Данъчно планиране – безплатно;
 • Консултации и препоръки с цел оптимизиране на дейността – безплатно.

 

ВАЖНО!

При предплащане на месечни такси наведнъж за цяла година предварително – отстъпка 5%!

При сключване на договор за 2 години отстъпка 5% от основната месечна цена за първите шест месеца!

 

 • За чуждестранни клиенти, които имат регистрирани компании в България – без допълнителни утежнени финансови условия.

 

Примерни месечни абонаментни цени от нашата практика*

ОСНОВНО СЧЕТОВОДСТВО

Дейност Цени
Фирми, нерегистрирани по ДДС Фирми, регистрирани по ДДС
Производство 120 – 200 360 – 600
Търговия 130 – 220 380 – 700
Услуги 110 – 170 300 – 560

ТРЗ УСЛУГИ

Брой персонал Цена
До 10 души 30 лв./човек
Над 10 души 25 лв./човек

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Вид услуга Цена
Счетоводна и данъчна консултация – на място/онлайн (до 1 час – устно становище) 80 лв.
Счетоводна и данъчна консултация – писмено становище По договаряне
Регистрация на фирма 200 лв.
Регистрация по ЗДДС на новорегистрирана фирма без започнала дейност 130 лв.
Регистрация по ЗДДС на фирма с дейност 230 лв.
Дерегистрация по ЗДДС 230 лв.
Вътрешно фирмен одит По договаряне, но не по- малко от  500 лв.
Обработка на стари периоди 50% от договореното месечно обслужване за всеки обработен стар месец
Изправяне на грешки от предходно счетоводство По договаряне
Данъчно планиране 150 – 250 лв.
Административни услуги По договаряне
Изготвяне на тримесечни справки за определяне на касови наличности, вземания от собствениците и други физически лица и деклариране при необходимост до 50% от месечното възнаграждение, но не по-малко от 100 лв.
Проверки от Инспекция по труда, НАП, НОИ По договаряне, но не по-малко от 100 лв.
Проверки за възстановяване на ДДС, осигуровки или други данъци 3% от сумата за възстановяване, но не по-малко от 150 лв.
Изготвяне на документи за кандидатстване за заеми 100 – 200 лв.
Изготвяне на документи за кандидатстване за лизинг 100 – 300 лв.
Изготвянва и подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 – за физически лица и по чл. 92 – за юридически лица По договаряне
Публикуване на годишни отчети в Търговския регистър 50 лв.

 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Годишното приключване се изготвя веднъж годишно, като цената е по договаряне. Сумата се заплаща веднъж годишно или разсрочено през месеците.

 

За клиентите на Счетоводна къща SLZ има безплатни услуги:

 • консултации за данъчно планиране на дейността;
 • консултации относно легално оптимизиране на данъците;
 • консултации по трудово правни и осигурителни въпроси;
 • консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
 • консултации относно измененията в счетоводното и данъчно законодателство.

Важно!

 • Цените са без включено ДДС.
 • Посочените цени са ориентировъчни и служат единствено за пример.
 • В зависимост от конкретните нужди и специфики на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално. Счетоводна къща SLZ си запазва правото да сключва договори на цени, различни от горепосочените.

 

Свържете се с нас