Годишно счетоводно приключване

Нашите услуги за професионално годишно счетоводно приключване осигуряват точна и своевременна финансова отчетност за вашата компания. Със строги стандарти за прецизност и внимателен анализ на данните, ние гарантираме, че вашите финансови отчети са изготвени в съответствие с всички регулаторни изисквания. Доверете ни се, за да осигурим финансовата стабилност и доверие, от които вашият бизнес се нуждае за успешно развитие!

Годишно счетоводно приключване, извършвано от Счетоводна къща SLZ включва:

  • Съставяне на оборотна ведомост;
  • Инвентаризация на активи и пасиви;
  • Съставяне на оборотна ведомост;
  • Изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ и ЗКПО и изчисляване на данъци;
  • Съставяне и подпис на годишен финансов отчет от правоспособно лице по Закона за счетоводството;
  • Изготвяне на годишен статистически отчет за Националния статистически институт.