View Sidebar

Данъчна защита

При една добре организирана счетоводно – финансова дейност и изрядна документация, данъчната проверка и ревизия се състои в предоставянето на данни и документи по отработени правила без да се създават допълнителни усложнения. Нашата работа с клиентите в това направление е да се постигне максимална икономия на време и ресурси без да се отрази на темповете на бизнеса – клиентът знае, че това е наша грижа. Разработили сме лостове за контрол и отчетност, които са сведени до строги критерии и правила. В резултат на това всички фирми, които се обслужват от счетоводна къща SLZ са сигурни, че интересите им са гарантирани, имат изрядно данъчно досие и репутация. По този начин ние носим пряка отговорност за резултатите от нашата работа и защитаваме нашето име и името на своите клиенти. Това е процес на продължително доказване и извоювано доверие.

  • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
  • Подготовка на данъчни справки и уведомления
  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
  • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
  • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, АДВ и НЗОК