View Sidebar

Данъчни консултации, оптимизиране, планиране

Несигурността относно дали и кога ще има промени в данъчните закони поражда повишено внимание в предприятията и техните лидери. Това изисква стратегически съвети от специалисти относно спазването на данъчните закони и данъчното планиране. Тази фирма, която поддържа оптимално ниво  на данъчна тежест успява да постигне възвръщаемост на инвестициите и плавни темпове на развитие, което е приемливо за всички заинтересовани страни.

Специалистите в счетоводна къща SLZ изпълняват важна роля като съветници на ръководни кадри, които трябва да обмислят данъчните въпроси в тандем с други рискове и всичко това в изпълнението на техните бизнес цели. Ние се стремим да използваме възможностите от практиката и законодателството, адаптираме се към постоянните промени – това ни държи мотивирани и създава стимулираща работна среда.

Управителите на успешни компании, притежаващи практични умения и бизнес проницателност кореспондират в тясна връзка с данъчния консултант.

  • Консултиране и съдействие при регистриране на фирма
  • Консултация за данъчно планиране и оптимизиране на дейността
  • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
  • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
  • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала