View Sidebar

Годишно счетоводно приключване

За да сте изрядни по отношение на Вашите задължения за финансовата година, трябва да притежавате точен и верен годишен отчет за дейността. За тази цел ще направим компетентна картина на Вашата дейност, ще Ви консултираме и ще определим Вашите задължения и права с бюджета. Ще получите и предварителна информация за развитието на финансите си чрез нашите съвети.

  • Класифициране и осчетоводяване на счетоводните документи;
  • Съставяне на оборотна ведомост;
  • Съставяне на годишен финансов отчет от правоспособно лице по Закона за счетоводството;
  • Изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ и ЗКПО;
  • Изготвяне на годишен статистически отчет за Националния статистически институт;