View Sidebar

Управление на европейски проекти

  • Организация и управление на европейски проекти
  • Консултации по европейски програми
  • Организиране на финансов одит
  • Бизнес стратегии, икономически анализи

Как да използваме успешно и ефективно безвъзмездната финансова помощ от европейски средства и други програми за помощ за развитие на идеи за настоящ и стартиращ бизнес.

Когато спечелите финансиране с европейски или други средства ние ще Ви помогнем да управлявате и да администрирате проекта си и да го завършите успешно. След като се постигнат всички резултати, заложени в проекта, нашата работа е насочена към целта  инвестицията от  привлечени средства да мултипилицира ефекта си във Вашата дейност.

  • Разработване на идеята, подготовка на документацията за кандидатстване
  • Цялостно управление и изготвяне на всички междинни и финансови отчети, за да получите навреме пълния размер на финансирането.
  • Финансово управление-водене на счетоводство в съответствие със Закона за счетоводството, Националните или Международните счетоводни стандарти.