View Sidebar

Развитие и перспективи

Корпоративни ценности

Екипът на счeтоводна къща SLZ се стреми постоянно към високи етични стандарти и взаимна отговорност. За нас като професионалисти е от изключителна важност да предлагаме висока стойност срещу парите на клиентите си.

Ние вярваме в правенето на бизнес по правилния начин.

За нас ключът към успеха е в установяването на дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти и персонал.

Нашата цел е бизнесът в България да се развива!

Нашата визия

Счетоводна къща SLZ ще се придържа към високи стандарти и по този начин ще се превърне в една от най-добрите счетоводни фирми в България.

Ние ще се грижим по най-добрия начин за нашите служители и ще надминаваме постоянно очакванията на нашите клиенти.

Предвиждаме да се превърнем в символ на просперитет, изграден върху доверие и добра репутация.

Идеята ни е нашият сайт да се превърне в една модерна връзка между нас и Вас нашите клиенти, без значение къде се намирате, която ще допълни нашата съвместна работа. Това ще спомогне да посрещнем предизвикателствата на новите пазарни условия в резултат на хармонизацията на българското законодателство, с това на Европейския Съюз и влизането ни в една среда на конкуренция с фирми членки на съюза.

Счетоводна къща SLZ предвижда един глобален пазар за счетоводство, движен от интернет-базирани технологии.