Прецизни финансови и счетоводни услуги за Вашия бизнес

 • Пълно счетоводно обслужване
 • ТРЗ и личен състав
 • Годишно счетоводно приключване
 • Данъчна защита
 • Данъчни консултации, оптимизиране, планиране
 • Управление на европейски проекти
 • Административно-правни услуги
Потърсете ни сега на 0886 738 540
Liliana-Ruseva

Счетоводно обслужване

Вие печелите време и се съсредоточавате върху визията и растежа на бизнеса си, a наша грижа и отговорност остават Вашето счетоводство, планирането и точно определяне на данъците. С нас можете да разчитате на финансова изгода, сигурност, спокойствие и информираност по всяко време.

Годишно счетоводно приключване

Ние ще се погрижим да сте изрядни по отношение на Вашите задължения за финансовата година. За тази цел ще направим компетентна картина на Вашата дейност, ще Ви консултираме и ще определим Вашите задължения и права с бюджета. Наред с всичко останало, ще изготвим Вашата годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ и ЗКПО, както и годишен статистически отчет за НСИ.

ТРЗ и личен състав

Разчитайте на нас за компетентни решения за всички въпроси в сектор „Човешки ресурси“, като:

 • Консултации по тудовото и осигурителното законодателство;
 • Създаване на трудово досие на всеки работник;
 • Изготвяне на договори, споразумения, сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации, длъжностни характеристики и др.;
 • Както и всичко останало, от което имате нужда!

Цената на услугите ни ще определим след като сме се запознали със състоянието на Вашата фирма, както и с всички Ваши желания и изисквания по отношение на счетоводството ѝ.


Примерни абонаментни планове


ЮЛ с търговска дейност

нерегистрирано по ЗДДС

с един работещ собственик

без банкова сметка

60 лв

ЮЛ с производствена дейност

нерегистрирано по ЗДДС

с назначен персонал – 3 души

без банкова сметка

100-130 лв

ЮЛ с търговска дейност

регистрирано по ЗДДС

с един работещ собственик

с банкова сметка

130-150 лв.

ЮЛ с прозводствена дейност

регистрирано по ЗДДС

с назначен персонал до 10 души

наличие на валутна сметка, внос, износ, VIES

от 200 лв.За клиентите на счетоводна къща SLZ има безплатни услуги:

 • консултации за данъчно планиране на дейността;
 • консултации за прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
 • консултации относно легално оптимизиране на данъците;
 • консултации по трудово правни и осигурителни въпроси;
 • консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
 • консултации относно измененията в счетоводното и данъчно законодателство.

Цените на правните услуги – за правен съвет, консултация и устно становище – от 30 лева до 40 лева на час.

- за писмена консултация или становище – от 40 до 50 лева;

- абонаментна правна помощ по договоряне – в договора се включват устни и писмени консултации, изготвяне и подаване на книжа в ТР и други институции, изготвяне на договори, анекси, споразумение и т.н. (до 10 часа месечно) Воденето на съдебни дела се заплаща отделно.

- възможна е и абонаментна почасова консултантска дейност – по договаряне.

Разчитайте на нас за дългосрочна, коректна и надеждна работа заедно!

Запознайте се с Вашия нов счетоводител на 0886 738 540

Кои сме ние?

Счетоводна къща SLZ e oснована през 2000 г. като специализирано счетоводно предприятие по Закона за счетоводството. Собственик и управител е Лиляна Русева с 30 години практически опит в сферата на счетоводствoто, финансовия контрол, данъци, консултантска дейност. Създавайки нов имидж на счетоводна къща, ние работим като дистанционен счетоводен отдел на всяка една фирма и сме винаги на разположение на ръководството за решаване на различни казуси. В духа на корпоративната култура целим да донесем ползи за развитието на всички фирми, които са се доверили да работят съвместно с нас.

В счетоводната къща работи екип от утвърдени специалисти.

Имаме успешно съвместно сътрудничество с:

 • Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Бюрото по Труда;
 • Екип от юристи, специализирани в областта на търговското и данъчното законодателство.
 • Екип от одитори.

Счетоводна къща SLZ притежава сертификат по Международни счетоводни стандарти № 50/06.12.2002 г.

Свържете се с нас

Адрес: гр. Варна 9000
бул. Чаталджа 99, вх. Г, ет. 5

GSM: 0886 738 540

E-mail: liliana_ruseva12@abv.bg