Нови помощи за безработни и фирми за 3,5 млн. лева

Нови помощи за безработни и фирми за 3,5 млн. лева

Със средствата ще се стимулира заетостта или пригодността за работа. Близо 3,5 млн. лева се преразпределят от програми и мерки за стимулиране на заетостта, които поради извънредното положение и епидемична обстановка не са стартирали своевременно или в пълен обхват, към работодатели…