View Sidebar

Административно-правни услуги

Административни услуги:

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния, други потребителски удостоверения от различни институции.
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента.
 • Онлайн банкиране
 • Издаване на фактури и други документи от името на клиента
 • Публикуване на ГФО
 • Регистрация на фирми
 • Регистрации по ЗДДС

Правни услуги:

Правните услуги се извършват от юристи, с които счетоводната къща работи и има дългосрочни отношения в областта на експертното данъчно консултиране.

 • Устни правни съвети, консултации и становища;
 • Писмени правни консултации и становища по зададена тема.
 • Изготвяне и подаване на книжа в ТР и други институции,
 • Изготвяне на договори, анекси, споразумения и т.н.
 • Водене на съдебни дела.

 

Свържете се с нас