View Sidebar

Обработка на персонала

Обработка на персонала

Услуги, свързани с обработка на персонала в Счетоводна къща SLZ включват:

  • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики,граждански договори и договори за управление и контрол, декларации за самоосигуряващи лица;
  • Изготвяне и подаване на уведомления за сключените договори в НАП;
  • Поддържане на трудови досиета на работници и служители; изготвяне на документи за трудов стаж и пенсиониране.( трудови книжки, УП-3, УП-2, осигурителни книжки);
  • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости;
  • Изготвяне и интернет банкиране на платежни документи за дължими месечни осигуровки и данъци;
  • Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;
  • Предоставяне на информация за осигурените лица в РОЛ на НАП – декларация Образец 1 и 6;
  • Изготвяне на графици, присъствени форми и служебни бележки, свързани с назначените лица;
  • Консултиране за избор на оптимални варианти във връзка с отчитането на разходите за персонала;
  • Съдействие за спазване на изискванията по Закона за безопасни условия на труд.

 

Свържете се с нас