View Sidebar

Данъци – консултации, планиране и оптимизиране

Данъци

Услугите, които предлага Счетоводна къща SLZ, свързани с данъците включват:

  • Консултации за данъчно планиране и оптимизиране на дейността;
  • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
  • Даване на стратегически съвети относно спазването на данъчните закони и данъчното планиране;
  • Изготвяне на ефективни модели за данъчно облагане
  • Консултиране за облагането на доходите на физически лица;
  • Консултиране относно облагането с ДДС;
  • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;
  • Подготовка на данъчни справки и уведомления.

 

Свържете се с нас