View Sidebar

Управление на европейски проекти

Услуги, свързани със счетоводното обслужване и управление на европейски проекти включват:

  • Организация и управление на европейски проекти;
  • Консултации по европейски програми;
  • Организиране на финансов одит;
  • Бизнес стратегии, икономически анализи;
  • Разработване на идеята, подготовка на документацията за кандидатстване;
  • Цялостно управление и изготвяне на всички междинни и финансови отчети, за да получите навреме пълния размер на финансирането.;
  • Финансово управление-водене на счетоводство в съответствие със Закона за счетоводството, Националните или Международните счетоводни стандарти.

 

Свържете се с нас