View Sidebar

Годишно счетоводно приключване

Годишно приключване

Годишно счетоводно приключване, извършвано от Счетоводна къща SLZ включва:

  • Съставяне на оборотна ведомост;
  • Инвентаризация на активи и пасиви;
  • Съставяне на оборотна ведомост;
  • Изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ и ЗКПО и изчисляване на данъци;
  • Съставяне и подпис на годишен финансов отчет от правоспособно лице по Закона за счетоводството;
  • Изготвяне на годишен статистически отчет за Националния статистически институт.

 

Свържете се с нас