View Sidebar

Видове данъци

Един от най-важните компоненти на финансовата система е данъчната система. Тя представлява съвкупността от действащите данъци, тяхната организация (начините на изчисляване, събиране и контрол) и органите, които провеждат данъчната политика.

Данъчната система в Р. България се състои от данъци, постъпващи в държавния бюджет (преки и косвени данъци)  и данъци, постъпващи в местните бюджети.

Виж повече -> ТУК Виж повече -> ТУК Виж повече -> ТУК