Административни услуги

Нашите услуги за ефективно администриране осигуряват гладко функциониране на административните процеси на вашата фирма. С прецизен подход и експертни решения, ние оптимизираме вашата административна дейност, за да повишим оперативната ефективност. Доверете се на нас за безпроблемно и ефективно управление на вашите административни задачи, позволявайки ви да се фокусирате върху основните цели на бизнеса си.

Услугите, които предлага Счетоводна къща SLZ, свързани с административните услуги включват:

  • Подаване на документи към различни институции
  • Издаване на актуални състояния, други потребителски удостоверения от различни институции.
  • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента.
  • Онлайн банкиране
  • Издаване на фактури и други документи от името на клиента
  • Публикуване на ГФО
  • Регистрация на фирми
  • Регистрации по ЗДДС